🥇 Configuración de npm.

NPM puede ser confugurada de varias formas.

El npm config CLI es la forma mas sencilla de configurar npm.

Para mostrar la configuración actual:

$ npm config list
$ npm config ls

Para mostrar configuración global:

$ npm config list -g
$ npm config ls -g
Package.json. Express.js.
comments powered by Disqus